Дикамбаев К. атындагы Дипломатиялык академиясы

Бишкек