Дикамбаев К. атындагы Дипломатиялык академиясы

Бишкек

Багыттар/кафедралар

Аталышы Мөөнөтү Жалпы орун Бюджеттик орун Өтүү балл Экзамен Контракт (сом)
Кафедра "Дипломатической и консульской службы"
2 жыл ДА МИД КР 45000
2 жыл 50 0 ДА МИД КР 45000
2 жыл 50 0 ДА МИД КР 45000
2 жыл 50 0 ДА МИД КР 45000
2 жыл 50 0 ДА МИД КР 45000
2 жыл 10 0 ДА МИД КР 45000
2 жыл 10 0 ДА МИД КР 45000